Правна информация

Правна информация

Добре дошли в HandN Company Ltd. С достъпа и използването на нашия уебсайт вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от следните правни условия. Моля, прегледайте внимателно следната информация, преди да използвате нашия уебсайт.

1. Права на интелектуална собственост: Цялото съдържание на този уебсайт, включително, но не само текст, изображения, лога, графики и софтуер, е собственост на www.handn-co.com или неговите лицензодатели и е защитено от авторско право, търговска марка, и други закони за интелектуалната собственост. Нямате право да използвате, възпроизвеждате, разпространявате или променяте съдържание от този уебсайт без предварителното писмено съгласие от нас.

2. Използване на уебсайта: Можете да използвате този уебсайт само за законни цели. Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт по начин, който нарушава приложимите закони или разпоредби или нарушава правата на другите. Вие също така се съгласявате да не се намесвате в работата на този уебсайт или да участвате в каквато и да е дейност, която може да навреди, наруши или наруши неговата функционалност.

3. Политика за поверителност: Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да защитаваме вашата лична информация. Нашата Политика за поверителност очертава как събираме, използваме и разкриваме вашата информация, когато използвате нашия уебсайт. Като използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на вашата информация, както е описано в нашата Политика за поверителност.

4. Отказ от гаранции: Този уебсайт се предоставя на принципа „както е“ и „както е наличен“ без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се. Ние не гарантираме, че този уебсайт ще работи непрекъснато или без грешки, нито правим декларации относно точността, надеждността или пълнотата на съдържанието, предоставено на този уебсайт.

5. Ограничение на отговорността: В максималната степен, позволена от закона, ние не носим отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на този уебсайт или съдържащото се съдържание тук. Това включва, но не се ограничава до щети за пропуснати ползи, репутация, употреба, данни или други нематериални загуби.

6. Приложим закон: Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всякакви спорове, произтичащи от или отнасящи се до тези правила и условия, са предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на Република България.

7. Промени в условията: Запазваме си правото да променяме или актуализираме тези правила и условия по всяко време без предизвестие. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези условия за промени. Ако продължите да използвате този уебсайт след публикуването на каквито и да било промени, приемате тези промени.

8. Свържете се с нас: Ако имате въпроси или притеснения относно тези правни условия, моля, свържете се с нас на info@handn-co.com или +359 89 425 1225 .

Благодарим ви, че посетихте www.handn-co.com. Надяваме се да се насладите на пазаруването!

Забележка: Това правно съобщение подлежи на промяна без предизвестие. Моля, проверявайте периодично за актуализации.

  • Handn Company Ltd.

    България, Дългопол, Георги Димитров №85, Пощенски код: 9250

  • ТЕЛЕФОН

    +359 894 251 225

  • ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

    info@handn-co.com

1 на 3

Форма за контакти